BANNER OP REIS-02-03-03.png
 

 

Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat ze opgroeien in een kansrijk klimaat. Samen met u geeft T+REIZEN juist deze kinderen uit kwetsbare situaties de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en zich op de toekomst te oriënteren.

 
 

T+REIZEN, een nieuw 'creating shared value' -concept

Met een T+REIS geven bedrijven invulling aan hun maatschappelijk verantwoordelijkheid, ook wel CSR genoemd: Corporate Social Responsibility. Door de kracht en de behoefte van alle betrokken partijen aan elkaar te koppelen ontstaat een nieuwe vorm van CSR, CSV genoemd: Creating Shared Values. Samen investeren we in de nieuwe generatie, zodat zij een perspectiefvolle toekomst tegemoet gaan.

“Alleen organisaties die hun doelstellingen en bedrijfsvoering koppelen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, zullen in de toekomst succesvol en winstgevend zijn. Organisaties moeten alle beslissingen en kansen bekijken door de lens van waardecreatie voor bedrijf én samenleving. Alleen dan ontstaan er nieuwe kansen die verdere groei en innovatie genereren voor het bedrijf en ook toegevoegde waarde creëren voor de samenleving.” - Michael Porter

 

T+REIZEN verbindt een groot en betrokken netwerk

T+REIZEN heeft een groot en betrokken netwerk van partners die als reisbestemming onmisbaar zijn voor ons project. Ons netwerk is heel divers, het is net als onze doelgroep een afspiegeling van de maatschappij en haar mogelijkheden. Bedrijven, organisaties en instituties geven ieder op eigen wijze invulling aan het T+REIZEN project.

 

T+REIZEN vliegt nieuwe ambassadeurs in

Het enthousiasme en de creativiteit van kinderen werkt inspirerend, het brengt energie en ideeën voor nieuwe projecten. Daarnaast zorgt de reis voor betrokkenheid van een jonge generatie bij het bedrijfsleven; ambassadeurs met de toekomst in handen.