BANNER OVER ONS-04-04.png
 

 

T+REIZEN is een project van T+HUIS. Met een multidisciplinair team van professionals, stagiaires en wijkbewoners heeft het T+HUIS de afgelopen tien jaar een schat aan kennis en ervaring opgedaan in de wijkopbouw en het versterken van de eigen kracht van kinderen in die wijk. T+HUIS is continu aan het innoveren: vindt zichzelf en haar werkzaamheden opnieuw uit. Dit resulteert nu in een nieuw concept dat past bij de uitdagingen van de huidige maatschappij en de kracht van T+HUIS: het op creatieve wijze verbinden van een groot netwerk aan maatschappelijke uitdagingen ten behoeve van het toekomstperspectief van kinderen: T+REIZEN.

 
 

wanneer design sociaal is

Het T+HUIS is een social design organisatie; we passen design denken toe op educatieve en maatschappelijke vraagstukken. Kinderen en stagiaires staan centraal binnen ons proces van co-creatie. Het T+HUIS creëert een veilige en creatieve leeromgeving waarbinnen nieuwe dingen kunnen worden uitgeprobeerd. Zo groeien kinderen, studenten en medewerkers vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden.

Het T+HUIS is opgericht in 2006 en houdt zich als non-profit organisatie te allen tijde bezig met het sociale belang binnen haar werkzaamheden. Design is voor ons een manier van denken; het biedt ons de mogelijkheid om innovatieve projecten te ontwikkelen.

 
 
impact.png